Toimintasuunnitelma

CARDIFFIN SUOMI-KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA

VUODELLE 2012 – 2013

Cardiffin Suomi-koulu perustettiin vuonna 2011 tarkoituksenaan tuoda Walesin alueen suomalaiset, puoli-suomalaiset ja Suomesta kiinnostuneet ihmiset yhteen oppimaan Suomen kieltä ja kulttuuria. Tämä on Suomi-koulun päätarkoitus myös tänä vuonna. Haluamme lisäksi auttaa ihmisiä luomaan mahdollisimman paljon sosiaalisia kontakteja, jotta kieltä ja kulttuuria voidaan myös vaalia koulun ulkopuolella.

Kokoontuminen

Koulu kokoontuu lukuvuonna 2012 – 2013 yhteensä 11 kertaa. Pyrimme kasvattamaan koulukertojen lukumäärää vuosittain sitä mukaa, kun koulun toimintaan saadaan lisää avustajia ja pysyvyyttä. Edellisvuonna koulu kokoontui kahdeksan kertaa, joten tänä vuonna koulupäiviä on kolme enemmän.

Oppitunnit järjestetään lauantai-aamuisin klo 10:30 – 12:30 Bether United Reformed Church –rakennuksessa, jota koulu on vuokrannut viime vuodesta lähtien. Oppituntien välissä pidetään noin 15 minuutin tauko, jolloin koulutilojen aulassa on tarjolla kahvia, suomalaisia makeisia ja usein myös leivonnaisia.

Koulumaksut on jaettu tänä vuonna useampaan eri ryhmään. Aikuisten alkeisryhmän oppitunnit maksavat hiukan enemmän kuin lasten- ja taaperotunnit. Perhealennuksella toinen ja kolmas samasta perheestä koululla käyvä maksaa puolet normaalihinnasta. Kysynnän vuoksi tarjoamme tänä vuonna myös opiskelija-alennuksen. Koska koulumme alue kattaa koko Walesin, olemme päättäneet, että Cardiffin postikoodialueen (CF) ulkopuolelta käyvät voivat tulla kouluun kertamaksuperiaatteella. Lukukausimaksut ja säännöt tarkistetaan vuosittain.

Koulupäivinä kaikilla halukkailla on myös mahdollisuus hyödyntää pienimuotoista kirjastoamme. Kirjastossa on tarjolla uutta ja vanhaa, suomalaista ja käännettyä kaunokirjallisuutta sekä lasten aapis- loru- ja kuvakirjoja. Tänä vuonna tavoitteenamme on selventää kirjastotoimintaamme listaamalla kaikki kirjat ylös ja leimaamalle ne koulun omiksi. Kirjojen lisäksi kirjastossa on tarjolla myös paljon uudehkoja aikakauslehtiä, joita kierrätämme kaikkien halukkaiden kesken.

Opetus

1. Lastenryhmät

Cardiffin Suomi-koulu painottuu eniten 3 – 8 –vuotiaiden opetukseen. Haluamme luoda tälle ikäryhmälle ympäristön, jonne he haluavat tulla oppimaan kouluviikon jälkeenkin. Tähän tavoitteeseen pyrimme sisältämällä opetukseen tehtävien ja askartelun lisäksi leikkiä, tanssia ja draamaa.

Lastenryhmät oppivat suomen kieltä aiheittain. Tänä vuonna aiheet ovat minä, kehonosat, koti ja perheenjäsenet (isänpäivä), joulu, vuodenajat ja kuukaudet, viikonpäivät, värit, eläimet, ammatit, kulkuvälineet (äitienpäivä) sekä eri maat ja kansallisuudet. Tunneilla vierailee usein myös satutäti, joka on yksi Cardiffin vanhemman ikäpolven suomalaisista. Hän loruilee ja satuilee lasten kanssa ja toimii ikäänkuin suomalaisena vara-mummona.

Yli 8 –vuotiaat lapset saavat itse päättää haluavatko he osallistua lasten vai aikuisten opetukseen.

2. Taaperoryhmä

Tämä on lapsi- ja vanhempiryhmä, jossa käytetään pelkästään suomen kieltä. Oletuksena on yleensä, että vanhempi, joka tulee ryhmään lapsen (tai lasten) kanssa ymmärtää kieltä, mutta vastaanotto on ollut positiivista myös tapauksissa, joissa yksi vanhemmista (tai muu huoltaja) ei osaa suomea. Pyrimme siihen, että ryhmä on tietynlainen kielikylpy kaikille sinne tuleville.

Taaperoryhmässäkin opitaan suomea aiheittain. Tänä vuonna joka koulupäivän aiheena on eri eläin, mukaan ovat päässeet kissa, koira, ankka, pupu, hiiri, poro, muurahainen, perhonen, possu, tiikeri ja orava. Eläin on mukana ryhmässä pehmolelun tai käsinuken muodossa ja askartelu, tarina, loru ja laulut liittyvät kyseiseen eläimeen. Satutäti vierailee myös taaperoryhmässä niinä kertoina, kun hän pääsee koululle.

3. Aikuisten alkeisryhmä

Aloitimme viime vuonna aikuisten alkeisryhmän, mutta viime lukuvuoden lopussa tehtyjen kyselyiden mukaan koko ryhmä halusi jatkaa vielä alkeiskurssin nimellä. Tämä on tällä hetkellä helpointa, sillä meillä on paljon uusia aloittelijoita kurssilla. Pidämme kuitenkin mahdollisena, että jossain vaiheessa tänä tai ensi vuonna voimme aloittaa edistyneempien jatko- tai keskusteluryhmän. Kartoitamme tätä mahdollisuutta opettajan, resurssien ja tilan puitteissa myöhemmin tänä vuonna.

Opetukseen kuuluu parityöskentelyä, yhteistä opetusta, itsenäisiä tehtäviä ja tekstien käsittelyä. Ryhmässä eri opiskelijoiden välillä on suuria eroja kielitaidossa ja se tuo omat haasteensa opetukseen. Aiheet liittyvät yleensä ajankohtaisiin tapahtumiin, mutta opettaja käyttää niitä sanaston ja kieliopin opetukseen. Eri tasoisille opiskelijoille on myös tarjolla eri tasoisia tehtäviä.

Tavat ja kulttuuri

Cardiffin Suomi-koulun opetus ei sisällä pelkästään kielenopetusta, mutta siellä halutaan myös edistää suomalaisen kulttuurin tuntemusta. Tuomme suomalaiset juhlapäivät mukaan opetukseen ja esimerkiksi pääsiäiseksi koulussa istutetaan rairuohoa ja äitien- ja isänpäivän kortit askarrellaan koulutunneilla. Koko Cardiffin alueen suomalaisten joulujuhlaa vietetään taas tänä vuonna koululla. Odotamme viimevuotiseen tapaan, että juhlaan tulee myös paljon ihmisiä, jotka eivät ole koulun toiminnassa aktiivisesti mukana. Näin pääsemme mainostamaan koulua ja tekemään toimintaamme tutuksi ja samalla keräämme varoja koululle.

Suomi-koulussa käyville lapsille on tärkeää, että he tietävät Suomen kulttuurista ja tavoista, jotta he omaksuvat myös sen osaksi omaa identiteettiään ja se myös helpottaa kanssakäymistä, kun he ovat vierailulla esimerkiksi sukulaisten luona Suomessa tai, jos perhe jossain vaiheessa muuttaa Suomeen. Mutta kulttuuriopetus on tärkeää myös aikuisopiskelijoille, joilla ei välttämättä ole sukujuuria Suomessa, jotta he Suomessa käydessään tietävät maan tavoista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *