Dyddiadau ysgol

Y dyddiadau ysgol am 2017-2018 yw:

School dates for 2017-18

 

2017:

16.9.
7.10.
28.10.
18.11.
9.12. Siôn Corn

2018:

13.1.
3.2.
24.2.
17.3.
14.4.
12.5.
9.6. Parti haf

Mae gwersi yn rhedeg o 10.30am tan 12.30pm gydag amser paned am tua 11.30am. Yn ystod amser paned gallwch chi brynu te, coffi neu sudd a bisgedi am gyfraniad bach. Hefyd rydym ni’n gwerthu melysion Ffinnaidd yn y kioski.

Y ffioedd am y flwyddyn gyntaf yw:

Cylch ti a fi sef £10 y sesiwn dwy awr

Grwp Suomi-koulu ar gyfer plant dros dair oed – sef £10 y wers dwy awr

Dosbarthiadau i ddechreuwyr Ffinneg sy’n oedolion  – sef £15 y wers dwy awr

DISGOWNT TEULU: Hanner pris am yr ail/trydydd aelod o’r teulu (yr un rhatach sy’n talu hanner pris).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *